Skip to content

Ambachten

Klompenmaker

Klompen waren in vroeger tijd een heel populair en goedkoop schoeisel. Van populierenhout zaagde de klompenmaker “bollen”. Deze bollen werden in 4 blokken verdeeld. Daaruit kon de klompenmaker 2 paar klompen maken. In de klompenmakerij zie je de verschillende gereedschappen die gebruikt werden. Ook is er een verzameling klompen uit verschillende Nederlandse regio’s te zien.