In vroeger tijden was rogge een belangrijk graan. Rogge kan groeien op een weinig vruchtbare grond en is als gewas zeer geschikt om geteeld te worden op zand- en veengronden.
Het gewas werd in juli/augustus gezaaid en dan steeds gedeeltelijk bij het opgroeien afgemaaid. Dit diende dan als groenvoer voor het vee. Men bleef daarmee doorgaan tot december/januari. Daarna liet men het gewas opgroeien zodat het in het volgend jaar in de zomer volgroeid was en het geoogst kon worden, waarbij van de graankorrels brood gemaakt kon worden.
Op het Openluchtmuseum Eynderhoof hebben we nog steeds een roggeveld en de boeren van Eynderhoof zijn nu bezig met het handmatig oogsten.
Veel van de oude ambachten zijn zondag in bedrijf. Dat betekent dat er overal bedrijvigheid is in Eynderhoof. Zondag 25 Juli zien we in Openluchtmuseum Eynderhoof de ambachtslieden aan het werk.
U kunt in onze herberg genieten van koffie met vlaai, die op ambachtelijke wijze is gebakken door onze bakkers in ons eigen bakhuis.
Zie ook: www.eynderhoof.nl
De muziek wordt ingevuld door Mies Kuppens.
Het museum is op 25 juli open van 13.00 tot 17.00 uur.