Zonder op de hoogte te zijn van de samenstelling van de melk of de natuurlijke principes van het proces vervaardigde de mens zijn kaas. Vindingrijk, zoekend en proberend vond hij kruiden, die hij toevoegde, om smaak te geven aan het geheel, of vanwege hun genezende of conserverende werking.

Na de geleidelijke verbreiding van het christendom over Europa, werden de geheimen van de kaasbereiding gekoesterd en bewaard in de alom verspreide kloosters. Kaasmaken werd monnikenwerk. De ambachtelijke bereiding van kaas houdt tot op de dag van vandaag stand. Aan het principe van de bereiding is niets veranderd.

Zondag zijn onze kaasmakers actief met dit mooie ambacht. De ene kaasmaker is de andere niet en daarom zijn er geen twee kazen hetzelfde. Kaas blijft een ambachtelijk kwaliteitsproduct wat naast de ingrediënten waaruit het tot stand komt, niet kan ontstaan zonder de zorgzame toewijding, ervaring en vakmanschap van de kaasmakers.

Zondag brouwen de bierbrouwers van Eynderhoof bier .

Wanneer we het telefoonboek inkijken dan zien we hoe vaak de naam “Brouwer” daarin voorkomt. Het zal duidelijk zijn dat het brouwen van bier in vroeger tijden niet aan een enkeling was voorbehouden.

Deze dag beoefenen de brouwers van Eynderhoof weer hun ambacht van het bier maken. Bier gebrouwen uit gerst, water, hop en gist. Komt dat zien en proeven.

Veel van de oude ambachten zijn vandaag in bedrijf. Dat betekent dat er overal bedrijvigheid is in Eynderhoof. Vandaag zien we in museum Eynderhoof de ambachtslieden aan het werk. U kunt ook weer de gebouwen in.

U kunt in onze herberg genieten van koffie of cappuccino met vlaai, die op ambachtelijke wijze is gebakken door onze bakkers in ons eigen bakhuis.

De muziek wordt ingevuld een Fer Hendrix.

Het museum is op 20 juni open van 13.00 tot 17.00 uur.