Deze BAK-middag gaan de kinderen, met heel veel LOL, aan de slag met de DEEGROL. Groot en klein, getooid met schort en bakkersmuts, de handen netjes gewassen, bereiden het deeg. Tijdens het bakproces kunnen de kinderen zich vermaken met Clown Guit en enkele kindergidsen. Is het baksel klaar, dan is het smullen maar…….

De kinderen kunnen bakken tot 15:30 uur. daarna zijn de ovens te veel afgekoeld. Deze middag niet alleen erg leerzaam, maar tevens wordt er creativiteit van de kinderen verlangd bij het Lente-knutselen met de kindergidsen.