Maandag 16 januari was de Jaarvergadering gepland. Peter Willekens sprak de vrijwilligers toe als aftredende voorzitter. De financiële stand van zaken werd toegelicht alsmede het jaarverslag over 2022.

Er waren 2 jubilarissen die gehuldigd werden. Zowel Wim Basten als Zef Coenen zijn als vlechters actief op Eynderhoof.

De aankomende voorzitter Jac Beerens kreeg de voorzittershamer alsmede de sleutel overhandigd.

Na het officiële gedeelte was het tijd voor een drankje en een praatje.