Eynderhoof is vanaf 1 Juli weer geopend voor publiek. Het is niet nodig om vooraf te reserveren. Onze vrijwilligers zijn tijdens de openingstijden, maar ook op andere dagen, druk om er voor te zorgen dat u in een veilige omgeving kunt worden ontvangen. We ontkomen er echter niet aan om ook aan u te vragen om u te houden aan de extra richtlijnen die opgesteld om uw bezoek verantwoord en veilig te laten verlopen.

We willen benadrukken dat Eynderhoof de richtlijnen van het RIVM en van de overheid volgt en onze maatregelen zullen aanpassen indien de richtlijnen van deze instanties mochten wijzigen.

Mocht u klachten of symptomen hebben die zouden kunnen horen bij een besmetting van het COVID19 virus zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts, dan kunt u ons museum helaas niet bezoeken.

Eynderhoof zorgt ervoor dat er op meerdere plekken ontsmettingsmiddelen aanwezig zijn. Deze plekken zullen duidelijk zijn aangegeven op het museumterrein.

De komende periode kunt u geen gebruik maken van een gids, verzorgen we geen rondleidingen en zullen er geen themadagen worden georganiseerd. Het winkeltje bij de entree is gesloten omdat daar geen ruimte is om op een veilige manier bezoekers te ontvangen.

Op het museumterrein zal een vaste looproute worden uitgezet. Er mag niet worden afgeweken van deze route. We willen voorkomen dat zich situaties voordoen waarop het niet mogelijk is om de voorgeschreven onderlinge 1.5 meter afstand te behouden.

De herberg is geopend echter zijn we daar binnen geboden aan een maximum van 30 bezoekers. Zowel in de herberg als op het terras zal de 1.5 meter onderlinge afstand moeten worden nageleefd. Ook op het terras is dus een beperkt aantal plekken. In de herberg en op het terras geldt dat u uw jas bij u houdt, hang deze over de rugleuning van uw stoel. Bezoekers van de herberg en het terras geven hun bestelling door aan de balie en halen deze zelf ook af. Er wordt niet aan tafels geserveerd.

Op de woensdagmiddagen zullen we extra activiteiten organiseren voor kinderen. Wij willen graag een beroep doen op de ouders/begeleiders om onze vrijwilligers hierbij te assisteren.

Volg alstublieft te allen tijde de aanwijzingen van onze vrijwilligers op. Zij zijn er om u een leuke en informatieve middag te bezorgen maar willen dit ook graag zo veilig mogelijk doen niet alleen voor uw, maar ook voor hun eigen gezondheid.