Project Description

Eenieder mag dit spel vrij spelen, met uitzondering als de baan gereserveerd is bij boekingen.
Iedereen is verplicht voor of na het spelen de baan te vegen, en schoon te houden ( de veger vind men in de afhang voor de beugelbaan), de sleger alleen gebruiken voor het spel.

Een ouderwetse  Limburgse volkssport anno 14 eeuw gespeeld door de adel, en nu een balsport die veel gespeeld wordt in onze Peelregio.

Men speelt het spel op een beugelbaan van 10 x 5 meter met 2 teams van ieder 2 spelers (het rode en witte team) doormiddel van een sleger ( soort slaghout ) wordt de zware bal (4kg) door de beugel gespeeld. Dat wordt voorkomen en verhinderd door het andere team, dat ook graag wil winnen. Duur 1 uur of zelf tijd afspreken voor 4 personen. Iedere bal aan de voorkant door de beugel telt 2 punten. Aan de achterkant door de beugel spelen 1 punt in mindering. De bal moet in zijn geheel door de beugel zijn. Na het scoren blijft de speler aan slag. De tegenstander probeert de bal in de greppel te stoten (1 punt in mindering) of zo te leggen dat hij wordt gehinderd. Bij het opslaan vanuit de greppel, is die het kortst bij de ring ligt aan slag.

Voor de kinderen is er een kegelspel dat ook op deze baan gespeeld mag worden.

VEEL PLEZIER MET DEZE OUDE SPELEN!

Kosten: huur beugelbaan € 25,00 per keer.