ANBI instelling Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof.

Algemene gegevens.

Bestuursvorm stichting
Plaats van museum Nederweert-Eind
Adres Milderspaât 1, 6034 PL
Telefoonnummer 0495-626507
k.v.k. 410.676.42
RSIN/Fiscaal nummer 805300235
E-mail:  [email protected]
website www.eynderhoof.nl

Bestuurssamenstelling

Jac Beerens, voorzitter
Theo Neijnens, vicevoorzitter
Miek Mertens, secretaris
Dorothé de Graef, penningmeester

Maikel Bouman
Marianne Geelen
Rosalie van Gog
Marie-Louise van Kimmenade
Truus Klauwers
Eveline Korsten
Harrie Rooijakkers

 

Doelstelling.

1. Het verzamelen, bewaren, behouden, beheren en onderzoeken van de materiële- en immateriële
getuigenissen van onze voorouders om te laten zien hoe zij leefden en werkten in en rondom boerderijen, woonhuizen en werkplaatsen in de periode voor 1950 in de Peelregio, door middel
van de inrichting van deze gebouwen, welke zo authentiek mogelijk worden getoond voor de
doeleinden van studie, educatie en ontspanning.
2. Voorts het beheren en in standhouden van een museumcollectie welke bestaat uit:
–  een wetenschappelijke collectie, onder andere een archeologische collectie;
–  een vaste collectie en deelcollecties in alle gebouwen (museaal);
–  een educatieve/recreatieve collectie zoals rekwisieten;
–  kinderspeelgoed, vlechtwerk enzovoorts (niet museaal);
3. Al deze doelstellingen worden nagestreefd door vrijwilligers die volwaardig worden opgenomen
en waarbij de sociale en  maatschappelijke functie een belangrijke rol speelt.

Beloningsbeleid.

Er is geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden ook van bestuursleden op vrijwillige basis worden verricht.

Beleidsplan.

Eynderhoof is geen statisch museum maar wil een levend museum zijn waar de oude ambachten  worden gedemonstreerd  en waarbij de vrijwilliger in interactie is met de bezoeker als ambachtsman of als gids. Vele andere vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke ondersteunende rol.
Het museum is opgenomen in het officiële Landelijke Museumregister. Dit willen wij zo blijven behouden, doch dit vergt de nodige inspanningen van al onze vrijwilligers, momenteel 375 in aantal.
Een winstoogmerk is afwezig.  Batige exploitatiesaldi en andere extra inkomsten zijn van belang voor de verdere professionalisering en uitbreiding van het museum. Hoever wij hierin slagen is sterk
afhankelijk van de te verkrijgen inkomsten.
Het vrijwilligersbeleid, educatie, bewaking van de museale doelstellingen, veiligheid en Arbowet-geving en het thema voedsel zijn momenteel de belangrijkste speerpunten van het beleid. De museale doelstellingen gelden zowel voor de gebouwen , het interieur en het exterieur.

Toekomstige (bouw)projecten zijn:

de aanleg van een terp, schans en ophaalbrug;
de aanleg van een smalspoor bij de houtzagerij met
een bijpassende rail-lorry voor transport van boomstammen;
een peelboerderij ‘Bî-j Klusse Kerneel’, met dieren;
de bouw van een ambachtengebouw ‘De Gaffel’;
verplaatsing van de karreschop;
bouw van een nieuw schooltje;
aanleg van een additioneel parkeer terrein met een gedeelte voor agrarische activiteit;
uitbreiding van de smederij;
renovatie ‘Bî-j Bräöbe’
energiebesparende maatregelen invoeren;
herschikking huisvesting ambachten.

Verwezenlijken van doelstellingen.

Om de doelstellingen van ons museum te kunnen verwezenlijken  worden gelden gegenereerd uit:
entreegelden en rondleidingen;
verkoop van eigen gemaakte producten; (zoals manden, smeed- en houtwerk, brood, vlaai en knapkoek, stroop, en honing).
de exploitatie van een herberg;
bijdragen van de Steunstichting  Eynderhoof;
bijdragen van de Vrienden van Eynderhoof;
verhuur van ruimten;
het verkrijgen van overheidssubsidies, verwacht wordt dat deze – gezien de huidige crisis – sterk zullen teruglopen;
het werven van sponsoren;
het verkrijgen van schenkingen en legaten;

Reeds bereikte resultaten.
Alle gebouwen binnen ons museum en de inrichtingen daarvan zijn in de afgelopen 30 jaar door onze eigen vrijwilligers gerealiseerd.  Op onze website www.eynderhoof.nl  kunt U de resultaten hiervan zien.

Actoren.

Eynderhoof kan haar ambitie/toekomstvisie niet  waarmaken zonder de medewerking van vele actoren zoals:
de Europese Gemeenschap;
de provincie Limburg;
de gemeente Nederweert;
de Stichting Limburgs Landschap;
Overlegorgaan Peelregio; binnen dit orgaan vindt regelmatig overleg plaats met Staatsbosheer en het nationaal
de Rabobank Weerterland en Cranendonck;
de Vrienden van Eynderhoof;
de Steunstichting van Eynderhoof;
de Molenstichtingen  Limburg en Weerterland;
Natuurmonumenten;
het Fonds voor Cultuurparticipatie van de Mondriaan Stichting;
het Prins Bernhard Cultuurfonds;
de museumconsulente voor Limburg Mevr. Sandra Welters;
de Stichting Heimschans te Nederweert;
de VVV;
het Parochieel Comité, de Culturele Commissie en het gemeenschapshuis “ Reigershorst” Nederweert-Eind,
SOCUMA-fonds Kelpen
het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum te Asten;
het Limburgs Museum te Venlo;
het Continium te Kerkrade;
het Openluchtmuseum Bokrijk te Genk (België);
het museum “De Locht” te Melderslo;
N. van Ballegooijen Fonds Heesbeen;
Boerenbondsmuseum te Gemert;
overige musea in de regio.

 

Fin. rapportage van Stg.Eynderhoof 2021 in het kader van de publicatievereisten voor ANBI-instellingen.
Financiële rapportage Stg.Eynderhoof 2022 ANBI publicatievereisten

Ontplooide ANBI-activiteiten 2022